Меню
Меню
Представяне на новия Windows 11

04.11.2021 13:35:48

Представяне на новия Windows 11

Подредете работния си плот

Windows 11 разполага с лесни за използване инструменти, които могат да ви помогнат да оптимизирате пространството на екрана си и да увеличите до максимална степен своята продуктивност. Комбинирайте това с абонамент за Microsoft 365 и нищо не може да ви спре да свършите задачите.

Животът е по-добър заедно

Жена, която се усмихва, докато гледа към телефона си и стои до компютър

Нови начини за свързване

С чата от Microsoft Teams можете да се свържете с всеки (безплатно) по предпочитан от вас начин (обаждане, чат, текстово съобщение, видео) директно от работния си плот.

Видеосреща в Microsoft Teams

Свържете се с всеки

Чатът и обажданията са вградени в лентата ви със задачи и безпроблемно се интегрира с Outlook и Календар — като улеснява свързването само с няколко щраквания.

Приложения на Windows 11 на екрана за продуктивност

Пренасочете фокуса върху работния си процес

PowerPoint, Microsoft Edge, Microsoft Teams – приложенията*, от които се нуждаете, работят безпроблемно с новите инструменти за многозадачна работа, като например оформления на прилепване, работни плотове, и осигуряват ново по-интуитивно изживяване при повторно закачване.

Най-новото от техническите показатели за гейминг на компютър

Играйте най-новите игри с графика, която се конкурира с реалността. Играйте с играчи на конзолата. Играйте с периферните устройства, които харесвате. Когато искате да играете игри по вашия начин, Windows 11 го превръща в реалност.

Герои от видеоиграта Halo INFINITE

2021

Продукти

Представяне на новия Windows 11

Представяне на новия Windows 11

Windows 11Подредете работния си плотWindows 11 разполага с лесни за използване инструменти, които могат да ви помогнат да оптимизирате пространството Windows 11Подредете работния си плотWindows 11 разполага с лесни за използване инструменти, които могат да ви помогнат да оптимизирате пространството 2021-11-08T13:54:12+02:00 Представяне на новия Windows 11

<p></p> <p><a href="https://wus-streaming-video-rt-microsoft-com.akamaized.net/dca1b471-eacf-4ee8-8412-9932a8534071/d2353016-d25d-433c-bad7-714f290a25ce.mp4"></a><strong>Подредете работния си плот</strong></p> <div id="features" data-bi-id="r3a3" data-bi-name="features"> <div data-grid="col-8" class="m-banner x-type-center rounded-corners padding-bottom-36 margin-top-36" data-bi-id="m1r3a3" data-bi-name="m1r3a3"> <p class="c-paragraph-3"><a href="https://itstyle.bg/category/operational-systems?new=yes">Windows&nbsp;11</a> разполага с лесни за използване инструменти, които могат да ви помогнат да оптимизирате пространството на екрана си и да увеличите до максимална степен своята продуктивност. Комбинирайте това с абонамент за <a href="https://itstyle.bg/category/application-software?vendors=microsoft-1834960593&amp;_=1636077657789&amp;vendor=microsoft-1834960593&amp;price_range=from_137.00-to_237.00" target="_blank" rel="noopener">Microsoft 365</a><span>&nbsp;</span>и нищо не може да ви спре да свършите задачите.</p> <p class="c-paragraph-3"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/18977/files/image/windows-11-microsoft-6.jpg" /></p> </div> </div> <div data-grid="container" data-bi-id="r4a3" data-bi-name="r4a3" aria-hidden="false"> <div class="m-ambient-video f-lean mp4inline play-on-focus inline-popup white-theme white-bg-video video-played"> <p class="c-heading-1 f-lean"><strong>Животът е по-добър заедно</strong></p> </div> <div class="m-ambient-video f-lean mp4inline play-on-focus inline-popup white-theme white-bg-video video-played"></div> </div> <div class="parallax-hero" data-grid="" data-bi-id="r5a3" data-bi-name="r5a3"> <section class="m-hero-item f-x-right f-y-center theme-light f-transparent rounded-corners context-accessory " itemscope="" data-bi-area="body" data-bi-id="m1r5a3" data-bi-name="m1r5a3"><picture><source srcset="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJxlN" media="(min-width: 1400px)" /><source srcset="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJpHy" media="(min-width: 1084px)" /><source srcset="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJpHB" media="(min-width:540px)" /><source srcset="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJxlT" media="(min-width:0)" /><img srcset="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJczi" src="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJczi" alt="Жена, която се усмихва, докато гледа към телефона си и стои до компютър" /></picture> <div data-bi-id="c1m1r5a3" data-bi-name="c1m1r5a3"> <h2 class="c-heading-1 f-lean"></h2> <p class="c-paragraph-2"><strong>Нови начини за свързване</strong></p> </div> </section> </div> <div class="vertical-parallax-hero3" data-grid="" data-bi-id="r7a3" data-bi-name="r7a3"> <section class="m-hero-item f-x-left f-y-center f-transparent rounded-corners hero-bgcolor context-accessory " itemscope="" data-bi-area="body" data-bi-id="m1r7a3" data-bi-name="m1r7a3" data-js-href="javascript:void(0);"> <div data-bi-id="c1m1r7a3" data-bi-name="c1m1r7a3"> <p class="c-paragraph-3">С чата от Microsoft Teams можете да се свържете с всеки (безплатно) по предпочитан от вас начин (обаждане, чат, текстово съобщение, видео) директно от работния си плот.</p> </div> </section> </div> <div class="vertical-parallax-hero2" data-grid="" data-bi-id="r8a3" data-bi-name="r8a3"> <section class="m-hero-item f-x-right f-y-center f-transparent rounded-corners hero-bgcolor context-accessory " itemscope="" data-bi-area="body" data-bi-id="m1r8a3" data-bi-name="m1r8a3" data-js-href="javascript:void(0);"><picture><source srcset="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWIZFz" media="(min-width: 1400px)" /><source srcset="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJ5km" media="(min-width: 1084px)" /><source srcset="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJczO" media="(min-width:540px)" /><source srcset="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWIZG2" media="(min-width:0)" /><img srcset="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWIZFz" src="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWIZFz" alt="Видеосреща в Microsoft Teams" /></picture> <div data-bi-id="c1m1r8a3" data-bi-name="c1m1r8a3"> <h2 class="c-heading-3 f-lean"></h2> <p class="c-heading-3 f-lean"><strong>Свържете се с всеки</strong></p> <p class="c-heading-3 f-lean text-alignjustify"><span style="font-size: 12pt;">Чатът и обажданията са вградени в лентата ви със задачи и безпроблемно се интегрира с Outlook и Календар &mdash; като улеснява свързването само с няколко щраквания.</span></p> </div> </section> </div> <section id="productivity" class="rounded-corners" role="tabpanel" data-bi-area="body" data-bi-id="r9a3" data-bi-name="productivity"> <section class="surface-hero-pivot-multi-img" data-bi-area="body" data-bi-id="m1r9a3" data-bi-name="m1r9a3"> <div class="m-hero-item f-medium f-x-left f-y-center context-software f-transparent" data-bi-id="c1m1r9a3" data-bi-name="c1m1r9a3" data-js-href="javascript:void(0);"><picture><source srcset="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWIfzY" media="(min-width: 1400px)" /><source srcset="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWIl5m" media="(min-width: 1084px)" /><source srcset="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWIsnb" media="(min-width: 540px)" /><source srcset="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWIv3w" media="(min-width: 0)" /><img class="mscom-image" alt="Приложения на Windows 11 на екрана за продуктивност" /></picture> <div> <div class="pivot-copy-block"> <div class="copy-item"> <p class="c-heading-3 f-remove-padding-top x-m-t-6x f-lean"><strong></strong></p> <p class="c-heading-3 f-remove-padding-top x-m-t-6x f-lean"><strong>Пренасочете фокуса върху работния си процес</strong></p> <p class="c-paragraph-3">PowerPoint, Microsoft Edge, Microsoft Teams &ndash; приложенията<sup><a aria-label="Footnote *" class="c-hyperlink supBLink" data-bi-name="*" data-bi-id="n1c1m1r9a3"><span class="supText">*</span></a></sup>, от които се нуждаете, работят безпроблемно с новите инструменти за многозадачна работа, като например оформления на прилепване, работни плотове, и осигуряват ново по-интуитивно изживяване при повторно закачване.</p> </div> <section class="c-pivot custom-pivot" data-bi-area="body"><header role="tablist"><a class="mscom-link f-active" itemprop="url" role="tab" aria-label="Изберете този бутон, за да видите екрана за продуктивност" aria-selected="true" aria-setsize="4" aria-posinset="1" data-bi-name="бутон за екран за продуктивност" data-bi-id="n4c1m1r9a3" tabindex="0"><img src="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWInxK" class="mscom-image icons" alt="Бутон за екран за продуктивност" width="40" height="40" /></a><a class="mscom-link" itemprop="url" role="tab" aria-label="Изберете този бутон, за да видите екрана с графичните компоненти" aria-selected="false" aria-setsize="4" aria-posinset="2" data-bi-name="бутон за екран с графични компоненти" data-bi-id="n5c1m1r9a3" tabindex="-1"><img src="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWInxL" class="mscom-image icons" alt="Бутон за екран с графични компоненти" width="40" height="40" /></a><a class="mscom-link" itemprop="url" role="tab" aria-label="Изберете този бутон, за да видите екрана на Microsoft Store" aria-selected="false" aria-setsize="4" aria-posinset="3" data-bi-name="бутон за екран на microsoft store" data-bi-id="n6c1m1r9a3" tabindex="-1"><img src="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWIfzT" class="mscom-image icons" alt="Бутон за екран на Microsoft Store" width="40" height="40" /></a><a class="mscom-link" itemprop="url" role="tab" aria-label="Изберете този бутон, за да видите екрана на Microsoft Edge" aria-selected="false" aria-setsize="4" aria-posinset="4" data-bi-name="бутон за екран на microsoft edge" data-bi-id="n7c1m1r9a3" tabindex="-1"><img src="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWIl0g" class="mscom-image icons" alt="Бутон за екран на Microsoft Edge" width="40" height="40" /></a></header></section> </div> </div> </div> </section> </section> <div id="gaming" data-bi-id="r10a3" data-bi-name="gaming"> <div data-grid="col-8" class="m-banner x-type-center rounded-corners" data-bi-id="m1r10a3" data-bi-name="m1r10a3"> <p class="c-heading-4"><strong>Най-новото от техническите показатели за гейминг на компютър</strong></p> <p class="c-paragraph-4">Играйте най-новите игри с графика, която се конкурира с реалността. Играйте с играчи на конзолата. Играйте с периферните устройства, които харесвате. Когато искате да играете игри по вашия начин, <a href="https://itstyle.bg/category/operational-systems?new=yes">Windows&nbsp;11</a> го превръща в реалност.</p> </div> </div> <div data-grid="col-12" class="m-image image-video-comp center " data-bi-id="r11a3" data-bi-name="r11a3"><picture class="c-image"><source data-srcset="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJ9rm" media="(min-width:0px)" srcset="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJ9rm" /><img class="lazyloaded " alt="Герои от видеоиграта Halo INFINITE" src="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJ9rm" data-src="https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJ9rm" /></picture></div> <div class="featured-cards black-theme" data-bi-id="r12a3" data-bi-name="r12a3"> <div class="featured-cards-group" data-grid="container" data-bi-id="m1r12a3" data-bi-name="m1r12a3"> <div class="featured-single-card" data-grid="col-4 pad-6x" data-bi-id="c1m1r12a3" data-bi-name="c1m1r12a3"> <div></div> </div> <div class="featured-single-card" data-grid="col-4 pad-6x" data-bi-id="c2m1r12a3" data-bi-name="c2m1r12a3"> <div></div> </div> <div class="featured-single-card" data-grid="col-4 pad-6x" data-bi-id="c3m1r12a3" data-bi-name="c3m1r12a3"> <div><strong>Играйте по своя начин</strong></div> </div> <div class="featured-single-card" data-grid="col-4 pad-6x" data-bi-id="c4m1r12a3" data-bi-name="c4m1r12a3"> <p class="c-paragraph-2">Перфектната настройка ви очаква. Windows&nbsp;11 не само позволява разнообразие от хардуерни и софтуерни комбинации, но също и се предлага с това, от което се нуждаете, за бързи времена на зареждане, завладяващи изживявания и спиращи дъха визуални ефекти.</p> </div> <div class="featured-single-card" data-grid="col-4 pad-6x" data-bi-id="c5m1r12a3" data-bi-name="c5m1r12a3"><br /> <div></div> </div> <div class="featured-single-card" data-grid="col-4 pad-6x" data-bi-id="c6m1r12a3" data-bi-name="c6m1r12a3"><br /> <div></div> </div> </div> </div> <div id="pcs" data-bi-id="r13a3" data-bi-name="pcs"> <div data-grid="col-12" class="m-banner x-type-center rounded-corners" data-bi-id="m1r13a3" data-bi-name="m1r13a3"> <h2 class="c-heading-4"></h2> </div> </div>

Сравнение на продукти